dijous, 22 de febrer de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 5-6.