dijous, 17 de maig de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen d'Amèrica política.