dimarts, 12 de juny de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 11-12.