dimarts, 12 de juny de 2018

RECUPERACIÓ LLENGUA CATALANA - juny 2018

L'examen de suficiència (recuperació) de català serà el proper dilluns 18 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de recuperació.
Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com