dijous, 7 de juny de 2018

RECUPERACIONS DE CIÈNCIES SOCIALS

Horaris de recuperació:

- 1º Avaluació: Dilluns dia 11 de juny.
- 2ª Avaluació: Dimecres 13 de juny.
- 3ª Avaluació: Divendres 15 de juny.

Els alumnes hauran de lliurar els treballs pendents en les dates corresponents.