dilluns, 12 d’abril de 2021

  CATALÀ

L'examen de la unitat 7 de llengua catalana serà el

divendres 23 d'abril.

S'ha de presentar qüestionari.