divendres, 28 de maig de 2021

 CATALÀ

L'examen coresponent a les unitats 8 i 9 serà

el dilluns 7 de juny.

S'ha de presentar un qüestionari.