dissabte, 11 de desembre de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS - VALORS

Es recorda a tots els alumnes que tenen treballs a lliurar d'aquestes àrees que ho hauran de fer dimars dia 14 de desembre. A classe, penjada al suro, es troba la llista dels alumnes afectats amb la descripció dels seus treballs pendents.