dissabte, 28 de març de 2020

JA TENIM AQUÍ LA TERCERA ENTREGA DE LES EQUACIONS DE 2n GRAU

MATEMÀTICAS


Ja tenim un nou lliurament de les equacions de segon grau.

En aquest vídeo repasem el que s'ha vist fins ara. Veiem les equacions on ens falta el terme C és a dir que no té terme independent. 

Són realment senzilles i ja podeu fer els exercicis 3 i 4 del tema 8.  Us recordo que l'1 i el 2 ja estan fets. 

En la propera entrega veurem com solucionar les equacions de l'exercici 5.

Aquest és l'enllaç a la nova video-classe:
Ja amb un parell o tres classes més finalitzem el tema d'equacions de segon grau,


Ens veien. Força