dilluns, 21 de gener de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes faran l'examen d'Europa Política el dilluns 28 de gener.

diumenge, 20 de gener de 2019

CIÈNCIES SOCIALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ
2n. Trimestre.
Durant aquest trimestre estudiarem les  unitats 3-4, 5-6 i 7-8  del llibre. També estudiarem la geografia política d'Europa i d'Àsia,

CONCEPTES:  Farem sis exàmens. Un per cada dues unitats, un per cada continent i un comentari de text.
Els exàmens de les unitats es basaran en sengles qüestionaris de sis preguntes cadascun. Es alumnes tindran una setmana per a fer els qüestionaris a casa i seran lliurats al professor per a ser corregits. Posteriorment se'ls tornarà als alumnes i s'establirà el dia d'examen (normalment una setmana després). L'examen consistirà a desenvolupar tres de les preguntes fetes en els qüestionaris.

La nota mitjana dels sis exàmens constituirà la nota de conceptes i representarà el 70% de la nota global.

PROCEDIMENTS: Els alumnes realitzaran tres qüestionaris d'examen que seran corregits pel professor que avaluarà: El contingut de les respostes, la presentació general, la cal·ligrafia, l'ortografia, que estiguin totes les preguntes contestades i la puntualitat del lliurament.
Quant als dos mapes es valorarà l'ús dels colors, la riquesa de detalls i la claredat així com la puntualitat del lliurament.
La nota mitjana dels dos qüestionaris constituirà la nota de procediments i representarà el 15% de la nota global.


ACTITUD: Finalment i per tal d'avaluar l'actitud es valorarà el comportament de l'alumne a classe, el seu grau d'atenció, la cura posada en la realització dels exercicis tant els de classe com els altres, el seu grau d'implicació en el lliurament dels treballs  així com en la realització del exàmens.
La nota d'actitud representarà el 15% de la nota global.

dimecres, 16 de gener de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes faran l'examen de les unitats 3-4 el dimecres dia 23 de gener.

dilluns, 14 de gener de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes lliuraran el mapa polític d'Europa el proper dilluns dia 21 de gener.

dijous, 10 de gener de 2019

CULTURA I VALORS CÍVICS
Els alumnes lliuraran el treball sobre l'audiovisual el dijous 24 de gener.

dijous, 13 de desembre de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes lliuraran el qüestionari de les unitats 5-6 el proper dimecres 19 de desembre.

diumenge, 2 de desembre de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes del Comentari de text I.